Kluci z „Alfa Chapter“ si zatančili v upoutávce na Dance Kemp 2015

Upoutávka na Dance Kemp 2015

https://www.youtube.com/watch?v=yv-gmflcwz8

0 September 21, 2015
bboyacademy.cz | design by wessani